Ewa Sadowska

Dyrektor Zarządzający

Doświadczenie

Ewa Sadowska jest członkiem Rady Powierniczej Fundacji Barka oraz Dyrektorem Generalnym Barka UK i Barka for Mutual Help Ireland.

Ewa ukończyła Palmer High School w Kolorado, USA; posiada tytuł magistra etnolingwistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zarządzania ekonomią społeczną na Uniwersytecie Warszawskim.

Dorastała we wspólnotach Barki założonych przez jej rodziców Barbarę i Tomasza Sadowskich w 1989 roku.

Od marca 1995 do grudnia 2003 Ewa pracowała jako Koordynator Kontaktów Międzynarodowych w Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka.

W 2003 roku Ewa była Oficerem ds. Planowania w PDA Stowarzyszenia Rozwoju Ludności i Społeczności w Bangkoku w Tajlandii.

W listopadzie 2000 roku odbyła staż w Grameen Bank, Dhaka, Bangladesz dot. mikrofinansowania i usług konsultingowych w zakresie budowania potencjału – innowacyjnych rozwiązań globalnego ubóstwa prowadzonym przez Mohammada Yunusa, laureata Nagrody Nobla w 2006 roku.

Od czerwca 2007 roku Ewa koordynuje Sieć Projekty Barki dotyczące integracji migrantów ekonomicznych w Europie Zachodniej. W marcu 2008 Światowe Forum Ekonomiczne ogłosiło Ewę Sadowską Młodym Globalnym Liderem 2008.

Ewa Sadowska