Nasze usługi

support

Projekt "Powroty" Barka UK

Projekt „Powroty” Barka UK  zapewnia wspomagany powrót migrantów z Europy Środkowo-Wschodniej do ich kraju pochodzenia. Projekt ma na celu zapewnienie humanitarnego ponownego połączenia i reintegracji migrantów znajdujących się w trudnej sytuacji, którzy nie mogą lub nie chcą pozostać w Wielkiej Brytanii i chcą dobrowolnie wrócić do swoich krajów pochodzenia, ale nie mają na to środków.

Od czerwca 2007 roku Barka UK pomogła dobrowolnie wrócić do krajów pochodzenia ponad 5000 migrantów z Europy Środkowo-Wschodniej.

Inne usługi

Assessment

Zapewnienie formularzy oceny wstępnej dla wszystkich klientów

Usługi informacyjne

Współpraca i praca z istniejącymi usługami Outreach

Dokumenty

Uzyskiwanie paszportów i dokumentów tymczasowych dla klientów ściśle współpracujących z ambasadami i konsulatami Europy Środkowo-Wschodniej w Wielkiej Brytanii

Aplikowanie

Wspieranie klientów z wnioskami o Universal Credit, Pre-settled and Settled Status, świadczenia socjalne i pomoc w odbudowie relacji rodzinnych, dostęp do zakwaterowania, detoks i grup samopomocy AA/NA przed ponownym połączeniem

Polecenia

Skierowanie do lokalnych londyńskich organizacji tych klientów, którzy mają status osoby osiedlonej i są w stanie wykazać potencjał pozytywnej reakcji na szkolenie i znalezienie pracy w Wielkiej Brytanii

Ponowne połączenia

Wykorzystanie doświadczenia i zasobów w celu ułatwienia ponownego podłączenia podkładów surowych w Europie Środkowo-Wschodniej do ich kraju pochodzenia.

Skontaktuj się z Barka UK