Międzynarodowa sieć Barki

Barka Irlandia

Szczegóły Barka Irlandia

 

Barka Belgia

Barka UK Charity

O sieci Barka

W ciągu trzydziestu lat Barka pracowała w Polsce z osobami wykluczonymi i wrażliwymi, wśród wielu projektów Barka rozwinęła: szkoły zawodowe dla bezrobotnych (Centra Integracji Społecznej), liczne przedsiębiorstwa społeczno-gospodarcze, program dostępnych mieszkań i samowystarczalności społeczności na wsi.

Podobne potrzeby są w całej Europie. Od 2007 roku, kiedy Barka wystartowała w Londynie, kilkakrotnie zwracali się do nich różni aktorzy w dużych europejskich miastach. Dziś Barka jest w trakcie tworzenia centrów w Sztokholmie, Hadze i Utrechcie, Berlinie i Bremie.

Barka po raz pierwszy przyjęła model franczyzowy w latach 1989 – 2008 w Polsce, zakładając 20 stowarzyszeń i 20 spółdzielni socjalnych, które zostały połączone w sieć. Obecnie Barka działa na zasadzie franczyzy w 40 subregionach Polski tworząc partnerstwa z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami w ramach projektów rządowych. W każdym podregionie Barka tworzy centra i spółdzielnie integracji społecznej.

Barka zaczęła rozwijać model franczyzy poza Polską w 1995 roku, kiedy założyła nowe stowarzyszenia Barka we Francji, Holandii, Anglii i Irlandii, ale w bardzo specyficznym „obszarze biznesowym”: pomaganie osobom wykluczonym i słabszym w powrocie do godnego życia i w wielu przypadkach życie akceptowane przez społeczeństwo.

Rozpoczynasz nowy projekt lub chcesz z nami współpracować? Porozmawiajmy!