Nasza wizja

barka-uk-group-charity

Barka UK jest zaangażowana w pomoc osobom bezdomnym w naszej społeczności. Naszą misją jest umożliwienie osobom poważnie wykluczonym odzyskania godności i niezależności poprzez integrację społeczną.

Oferujemy również wsparcie ich rozwoju osobistego poprzez edukację i przedsiębiorczość. Istnieją usługi prewencyjne, które pomagają ludziom uniknąć bezdomności.

Celem jest poprawa zdrowia i dobrostanu osób pozbawionych środków do życia w naszym społeczeństwie poprzez edukację i ulepszone programy społeczne.

Opracowaliśmy pomagający zmienić życie program szkoleniowy, który wykorzystuje zatrudnienie jako dźwignię i zajmuje się niektórymi podstawowymi problemami stojącymi za niemożnością znalezienia i utrzymania pracy przez ludzi.