Pomoc i porady

Jak możemy Ci pomóc?

Dołącz do osób, które zaufały organizacji charytatywnej Barka UK!
Chcesz zostać naszym wolontariuszem?

outreach worker charity

W ramach współpracy z gminami w UK

Barka UK zapewnia dwóch pracowników zespołu Outreach Team (jednego Lidera i jednego Asystenta), którzy mogą pracować w pełnym wymiarze godzin.

Liderzy Barki dzielą się z klientami swoimi doświadczeniami w pokonywaniu uzależnień i bezdomności), oprócz tego, świadczą oni następujące usługi

Formularze oceny

Wypełniamy formularze oceny wstępnej dla wszystkich klientów

Współpraca

Współpracujemy i pracujemy z istniejącymi z zespołami pomagającymi osobom bezdomnym w gminach

Paszporty i dokumenty

Pozyskujemy paszporty i dokumenty tymczasowe dla klientów, przy ścisłej współpracy z Ambasadami i Konsulatami Europy Środkowo-Wschodniej w Wielkiej Brytanii

Pomoc przy wypełnianiu wniosków

Pomagamy klientom w wypełnianiu wniosków o Universal Credit, Pre-settled and Settled Status, świadczeń socjalnych; pomagamy w odbudowie relacji rodzinnych, dostępie do zakwaterowania, dostępie do detoksu i grup samopomocy AA/NA przed powrotem do kraju

Skierowania

Kierujemy do lokalnych londyńskich organizacji tych klientów, którzy mają status osoby osiedlonej i są w stanie zademonstrować potencjał pozytywnej reakcji na szkolenie i znalezienie pracy w Wielkiej Brytanii

Powroty

Wykorzystujemy doświadczenie i kontakty w krajach CEE w celu ułatwienia powrotu emigrantom z Europy Środkowo-Wschodniej do kraju ich pochodzenia
leaders volunters rough sleepers

Osoby bezdomne

Barka UK ułatwia kontakt osobom bezdomnym z odpowiednim ośrodkiem w UK (gminą, Centrum Integracji Społecznej/Zawodowej, Przedsiębiorstwami Społecznymi, Centrami Rehabilitacji), które zaspokoją potrzeby ich i rodziny.

Dokumenty

zabezpieczenie wszystkich niezbędnych dokumentów umożliwiających podróż do kraju pochodzenia klienta

Płatności

zorganizowanie i opłacenie powrotu klientów do kraju ich pochodzenia

Dane

rejestrowanie danych klienta zgodnie z wymaganiami i udostępnianie takich danych, jakie mogą być wymagane

Wizyty studyjne

organizowanie wizyt studyjnych i szkoleń formacyjnych dla profesjonalistów pracujących w obszarze pomocy społecznej, w tym wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach społecznych i placówkach rehabilitacyjnych w Polsce i Europie Centralnej i Wschodniej

Współpraca

utrzymywanie ścisłej współpracy ze służbą więzienną i kuratorską zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w krajach Europy centralnej i Wschodniej. Jest to szczególnie ważne, ponieważ wielu naszych klientów jest karanych