Projekt "Powroty" Barki UK

Nasz model franczyzy społecznej został z powodzeniem powielony i przystosowany do walki z bezdomnością wśród grup migrantów z Europy Środkowo-Wschodniej
barka-uk

Projekt zapewnia wspomagany powrót migrantów z Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) do kraju ich pochodzenia i ma na celu zapewnienie humanitarnego ponownego połączenia i reintegracji migrantów znajdujących się w trudnej sytuacji.

Tych, którzy nie mogą lub nie chcą pozostać w Wielkiej Brytanii i chcą dobrowolnie wrócić do swoich rodzinnych krajów, ale nie mają na to środków.

Od czerwca 2007 roku Barka UK pomogła dobrowolnie wrócić do krajów pochodzenia ponad 5000 migrantów z Europy Środkowo-Wschodniej.

Film "Kawałek trzeźwego nieba"

john-downie

Na czym polega projekt ‘Powroty’?

Projekt Barki UK „Powroty” to model ‘street-workingu’ oparty o dwu-osobowe zespoły, składające się z liderów po przejściach i asystentów socjalnych, którzy docierają do bezdomnych migrantów, w tym osób długotrwale pozostających na ulicy i znanych z niechęci do współpracy z lokalnymi organizacjami i służbami.

Ciężar dotarcia do osób i zbudowania z nimi relacji opartych o zaufanie podejmują liderzy po przejściach. Liderzy to osoby, które dawniej same doświadczyły bezdomności, bezrobocia, uzależnień itp., niejednokrotnie ukończyły programy reintegracji społecznej i zawodowej w ramach centrów integracji społecznej. Wielu prowadzi własne przedsiębiorstwa społeczne i stowarzyszenia, i jest przykładem dla innych, że można się podnieść z „dna ludzkiej egzystencji” i odbudować swoje życie. 

W Sieci Barka funkcjonuje około 100 liderów po przejściach, większość z nich jest rekomendowana przez wspólnoty do wyjazdów do programów zagranicznych Barek na zasadzie rotacji (liderzy zmieniają się średnio co 6 miesięcy).

barkauk-New-Leader-charity

Liderzy i Asystenci Barki

Barka UK w dużej mierze zawdzięcza swój sukces zatrudnianiu byłych użytkowników usług i bliskim powiązaniom z siecią usług dla bezdomności, którą zbudowaliśmy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, co zapewnia, że osoby powracające do domu znajdują się w sprzyjającym środowisku, aby zapobiec powrotom na ulice

Każdy zespół Barka UK Reconnection składa się z dwóch współpracujących ze sobą pracowników pierwszej linii: „lidera” (byłego użytkownika usługi) i „asystenta” posiadającego dyplom z pracy socjalnej, psychologii lub rehabilitacji.

„Liderzy” Barki sami przeszli proces rehabilitacji i dlatego są dobrze przygotowani do zrozumienia, empatii i stworzenia wyjątkowej i opartej na zaufaniu relacji ze śpiącymi na ulicy, bezdomnymi osobami z Europy Środkowo-Wschodniej. „Liderzy” rekrutują się z byłych bezdomnych którzy kiedyś mieszkali na ulicy. Po procesie rehabilitacji i integracji mają możliwość przejścia przez program szkoleniowy, aby zostać „liderami” Barki, a następnie pracować z populacją ulic Europy Środkowo-Wschodniej w Londynie, Holandii, Irlandii i Belgii.

w Wielkiej Brytanii

Pomoc w uzyskaniu dokumentów podróży
Profilowanie migrantów
Dyżury ‘Outreach team’
Docieranie z informacją o programie do szerokiej społeczności migrantów
Indywidualne porady dotyczące pomocy w powrocie do kraju i reintegracji
Specjalistyczne usługi pomocy i skierowania dla osób wymagających szczególnego traktowania
Tymczasowe zakwaterowanie
Organizacja podróży
Organizacja eskorty w razie potrzeby
Indywidualne porady dotyczące pomocy w powrocie i reintegracji
Specjalistyczne usługi pomocy i skierowania dla osób wymagających szczególnego traktowania

W tranzycie

Pomoc w podróży
Pomoc z eskortą w tranzycie, jeśli jest wymagana

W krajach Europy Centralnej i Wschodniej:

Ustalenia dotyczące przyjęcia po przyjeździe, w tym informacji i w razie potrzeby skierowania do ośrodków partnerów lokalnych
Krótko- i/lub średnioterminowa pomoc reintegracyjna, w tym rehabilitacja alkoholowa i odwykowa, szkolenia zawodowe, programy edukacyjne, pomoc medyczna i inna pomoc dostosowana do specjalnych potrzeb klientów

Osobiste historie

Przeczytaj, jakimi historiami i doświadczeniami ludzie chcą się z Tobą podzielić

Friends for Barka UK Concert at the Polish Embassy on May 29th, 2014

Nasz model projektu to sukces

Model ‘Powroty’ Barki UK jako franczyzy społecznej został z powodzeniem powielony i przystosowany do walki z bezdomnością wśród grup imigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej w Holandii, Irlandii, Niemczech i Belgii. Model zespołu lider-asystent zyskuje na znaczeniu również w Polsce.

Barka UK przeszkoliła swojego partnera w Polsce, Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu „Od bezdomności do stabilności” finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Partnerstwo umożliwi migrantom, którzy pochodzą z tej części Polski, po powrocie możliwość przystąpienia do Ośrodka Integracji Społecznej w Zielonej Górze.

Projekt "Powroty" Barki UK