main-barkauk-charity-london-milton-keynes

Jesteśmy by Ci pomóc

Barka UK jest organizacją non-profit założoną w czerwcu 2007 roku, której celem jest pomoc bezdomnym migrantom z Europy Środkowo-Wschodniej w Wielkiej Brytanii poprzez projekt "Powroty".

Nasze usługi

Pomagamy potrzebującym w UK​

Barka UK jest organizacją charytatywną, której głównym celem jest zapewnienie możliwości ponownego połączenia i reintegracji społecznej bezdomnym emigrantom z Europy Środkowej i Wschodniej dotkliwie wykluczonym życia społecznego w Wielkiej Brytanii.

Działamy w Londynie i Milton Keynes i ściśle współpracujemy z lokalnymi gminami, ośrodkami dziennymi, noclegowniami, hostelami, więzieniami, służbami medycznymi, a także Konsulatami krajow Europy Centralnej i Wschodniej na terenie Wielkiej Brytanii.

help

Pomoc i porady​

W ramach projektu ‘Powroty’ zapewniamy naszym Beneficjentom indywidualne porady dotyczące pomocy w powrocie do kraju i reintegracji, wsparcie prawne i administracyjne, pomoc psychologów i pomoc medyczną oraz detoks, szkolenia zawodowe, programy edukacyjne i inną pomoc dostosowaą do specjalnych potrzeb Beneficjentów.
easter

Projekt "Powroty"

Projekt wspiera powrót migrantów z Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) do kraju ich pochodzenia i ma na celu zapewnienie humanitarnego ponownego połączenia i reintegracji migrantów znajdujących się w trudnej sytuacji, wykluczonych z życia spolecznego. Od czerwca 2007 roku Barka UK pomogła dobrowolnie wrócić do krajów pochodzenia ponad 5000 migrantom z Europy Środkowo-Wschodniej.
group

Inne projekty

Współpracujemy z istniejącymi zespołami monitorującymi osoby bezdomne w poszczególnych gminach, wspieramy klientów przy składaniu wniosków o zasiłki, status osoby osiedlonej, pomagamy w wyrabianiu dokumentów tymczasowych i paszportów

ZBIÓRKA JUST GIVING dla UKRAIŃSKICH UCHODŹCÓW

BARKA POMAGA BEZDOMNYM UKRAIŃSKIM RODZINOM W POLSCE

KIM JESTEŚMY

Barka w Wielkiej Brytanii

barka UK charity team

Nasza misja i cele​

Barka UK jest zaangażowana w pomoc osobom bezdomnym w naszej społeczności. Naszą misją jest umożliwienie osobom poważnie wykluczonym odzyskanie niezależności i godności poprzez integrację społeczną. Oferujemy również wsparcie ich rozwoju osobistego poprzez edukację i przedsiębiorczość. Dzialamy prewencyjne pomagając ludziom uniknąć bezdomności.

Celem jest poprawa zdrowia i dobrostanu osób pozbawionych środków do życia w naszym społeczeństwie poprzez edukację i ulepszone programy społeczne.

Opracowaliśmy specjalny program szkoleniowy, który wykorzystuje zatrudnienie jako dźwignię i zajmuje się rozwiązaniem podstawowych problemów, które powodują, że ludzie nie są w stanie znaleźć i utrzymać pracy.

Skontaktuj się z Barka UK. Możemy Ci pomóc.

Nasi partnerzy​

Współpracujemy z wieloma zaufanymi partnerami w Wielkiej Brytanii i Polsce

Rekomendacje

Wspierają nas