Barbara Sadowska

Członek Zarządu

Doświadczenie

Barbara Sadowska – ur. 1957, psycholog, wiceprezes Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, współtwórca systemu organizacyjno-prawnego na rzecz integracji ekonomii społecznej w Polsce, Prezes Zarządu Barka Network, członek Global Network of Social Entrepreneurs, członek Social Innovators „Ashoka” (USA), członek System Solutions Group for the Social Economy.

  •  W 1989 roku wraz z rodziną utworzyła pierwszą gminę we Władysławowie, a następnie gminę w Marszewie, Posadówku, Chudobczycach, Poznaniu, Strzelcach Opolskich, Cieszynie;
  • 2004 – 2006 Dyrektor Ośrodka Integracji Społecznej w Poznaniu, wspierała tworzenie ośrodka w innych dzielnicach Poznania (Piątkowo, Darzybor) oraz w Wielkopolsce (w Kwilczu, Chudobczycach, Gębiczynie, Młodzianowie, Orchowie) i innych polskich regionach (w Dobiegniewie, Częstochowie, Ulhowku itp.);
  • Od 2005 r. – Redaktor Naczelny Street Paper, kwartalnika ekonomii społecznej, który daje możliwość zarabiania osobom z grup wykluczonych;
  • 2006 – 2008 – Koordynator Programu Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej i Współpracy Ponadnarodowej w ramach Partnerstwa „Ekonomia Społeczna w Praktyce (Równi);
  • Od 2009 – 2012 budowanie partnerstw na rzecz przedsiębiorczości społecznej na terenie całej Polski (50 partnerstw lokalnych) w ramach rządowego, systemowego programu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”.

Autorka szeregu publikacji i artykułów z zakresu ekonomii społecznej, m.in. pracy zbiorowej „BARKA – Nowy początek – Społeczna gospodarka rynkowa 1989 – 2010”, 2010, „Lokalne partnerstwa w społecznej gospodarce rynkowej”, 2012.

Laureatka wielu nagród krajowych i międzynarodowych m.in.: Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski przyznanego przez Prezydenta RP (2011), Nagrody Fundacji Pro Bono Publico (2007, 2009), Global Development Network (Kair, 2003, Pekin 2007),

Nagrodzona przez Time Magazine tytułem „European Hero” (2003)

Barbara Sadowska