dr Lidia Więsierska-Chyc

Członek Zarządu

Doświadczenie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (kierunek: społeczna gospodarka rynkowa).

Od 2015 roku kierownik Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarności, działa w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie poznańskim, prowadzonym przez Fundację Wzajemnej Pomocy Barka.

Członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Rozwiązywania Problemu Bezdomności w Polsce.

Doświadczenie:

  • praca w samorządzie wojewódzkim (2 lata),
  • praca w Ośrodku Integracji Społecznej prowadzonym przez Stowarzyszenie Szkoła Barka i Fundację Barka (Dyrektor Biura Zarządu,
  • koordynator w projekcie „Ekonomia społeczna w praktyce”, współfinansowany przez PIW Equal),
  • koordynator projektu Sieci Barka Miejskiego Standardu Wychodzenia z Bezdomności.

Doświadczenie w: budowaniu partnerstw lokalnych, zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw społecznych, pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego, doradztwie i szkoleniach dla organizacji obywatelskich i przedsiębiorstw społecznych.

Lidia Węsierska-Chyc photo