Wystąpienie Barki UK na Europejskiej Konferencji Pracy Socjalnej, Brugia, Belgia – 25-26 kwietnia 2024

Ewa Sadowska i Andrew Keogh z Barki UK zaprezentowali model BARKI na Europejskiej Konferencji Pracy Socjalnej, która odbyła się w Brugii w Belgii w dniach 25-26 kwietnia 2024. Gospodarzami konferencji byli Rząd Flandrii i Flamandzka Platforma Silna Praca Socjalna.

Konferencja skupiała się na trzech głównych tematach: zmianach klimatycznych, migracji i cyfryzacji oraz ich wpływie na pracę socjalną. Zgromadziło pracowników socjalnych, naukowców i decydentów z całej Europy.

W swoim przemówieniu programowym na temat migracji Ewa Sadowska i Andrew Keogh omówili wypracowany w Polsce model integracji społecznej i zawodowej Barki, obejmujący osoby najbardziej wrażliwe (migranci, bezdomni, bezrobotni, osoby uzależnione, pacjenci chorzy psychicznie itp.). Prezentacja skupiała się na sposobach, w jakie Barka współpracuje z bezdomnymi i bezdomnymi migrantami w Europie Zachodniej, w tym w Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Model Barki pokazuje, że osoby wrażliwe mogą osiągnąć postęp w procesie zdrowienia, jeśli nawiążą relacje z innymi oparte na zaufaniu i będą miały poczucie przynależności. Nie można tu niedoceniać roli społeczności lokalnej.

Zmiana klimatu, migracja i cyfryzacja stwarzają poważne wyzwania dla pracy socjalnej, wymagające innowacyjnego podejścia opartego na współpracy, aby zaspokoić potrzeby bezbronnych grup społecznych. Praca socjalna jest niezbędna, aby nikt nie pozostał w tyle w obliczu tych wyzwań, a decydenci, praktycy i badacze muszą współpracować, aby opracować skuteczne rozwiązania. Konferencja podkreśliła potrzebę skoncentrowanego na człowieku podejścia do pracy socjalnej, traktującego priorytetowo dobro i godność jednostek i społeczności.

Europejska Konferencja Pracy Socjalnej w Brugii zapewniła pracownikom socjalnym, pracownikom naukowym i decydentom wyjątkową okazję do podzielenia się wiedzą, doświadczeniami i najlepszymi praktykami w stawianiu czoła złożonym wyzwaniom stojącym przed pracą socjalną.

Główne przesłania konferencji posłużą jako cenne źródło informacji dla pracowników socjalnych, decydentów i badaczy poszukujących skutecznych rozwiązań problemów stojących przed pracą socjalną.

Podziel się na:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Email
Print