WIZYTA STUDYJNA DELEGACJI CARITAS Z KONGO W POLSCE: 13-22 KWIETNIA 2023

Tomasz Sadowski, założyciel Barki, był przekonany, że wspieranie społeczności afrykańskich jest naszym obowiązkiem. Mówił o rdzennych mieszkańcach Afryki – „Wielkich Braciach”. Wspierał organizację ponad 30 wizyt studyjnych w Polsce dla przedstawicieli społeczności afrykańskich. Zbudował podwaliny pod program „EQUAL Europa with Africa”, którego celem jest poszukiwanie szans i tworzenie miejsc pracy w Afryce.

Kontynuacją takich zobowiązań jest projekt „Centrum Mocy Tomasza Sadowskiego” w Kinszasie. Celem tego projektu jest zapewnienie niedrogiego schronienia oraz warunków godnego życia, nauki i pracy najuboższym rodzinom.

Poniżej podsumowanie wizyty studyjnej przedstawicieli Caritasu i osób pracujących w Centrum w Kinszasie. Praca Caritas w Kinszasie jest bardzo potrzebna, nie tylko ze względu na bezpośrednią opiekę tej organizacji nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, ale także ze względu na edukację. W ich kraju dużym problemem jest stereotyp, że niepełnosprawne dziecko przynosi rodzinie pecha.

Zgodnie z tym przekonaniem istnieje społeczne przyzwolenie na wyrzucenie takiego dziecka na ulicę. Caritas opiekuje się tymi dziećmi, zapewnia im dach na głową, bezpieczne środowisko do rozwoju i szuka dla nich rodzin adopcyjnych.

Czwartek, 13 kwietnia

13 kwietnia rozpoczęła się 9-dniowa wizyta studyjna przedstawicieli Caritas z Kongo. Ewa Sadowska-Keogh i Anna Maria McKeever, przedstawicielki zespołu Barki UK, powitały gości na lotnisku Ławica w Poznaniu i zabrały na pierwsze spotkanie do siedziby głównej Barki w Poznaniu. Tam powitała gości Barbara Sadowska, przewodnicząca Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka oraz kilku liderów Barki Poznań.

Po obiedzie i spotkaniu przy kawie, podczas którego rozmawialiśmy o genezie Fundacji Barki i podsumowaliśmy ponad 30 lat działalności Barki, goście udali się do jednej ze społeczności  Barki w Chudobczycach – ich miejsca noclegowego na kolejne 3 dni.

Piątek, 14 kwietnia

Po śniadaniu nasi goście spotkali się z Kasią, kierownikiem Barki Chudobczyce oraz Liderami mieszkającymi w ośrodku. Kasia opowiedziała o zasadach działania społeczności oraz Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach. Nasi delegaci mieli okazję zobaczyć, jak działa Centrum, pokazaliśmy im ekologiczne gospodarstwo ogrodnicze, hodowlę zwierząt oraz wyjaśniliśmy, jak ważna jest dla społeczności samowystarczalność i stabilność dochodów jej mieszkańców.

Po południu zabraliśmy delegatów Konga na spotkanie z Dyrektorem Caritas Poznań, które miało miejsce w Spółdzielni Socjalnej „Cuda – Garnki” specjalizującej się w cateringu. Porównaliśmy działalność Caritas w Kinszasie w Kongo z projektami Caritas wspieranymi przez Poznań, a także omówiliśmy sposób funkcjonowania i strukturę organizacji Caritas w obu krajach pod kątem podobieństw i różnic. Mieliśmy też trochę czasu, aby odwiedzić Fundację „Ubabrane” specjalizującą się w produkcji ceramiki.

Po dniu pełnym wrażeń zaprosiliśmy naszych gości do znanej polskiej restauracji, która serwuje regionalne dania kuchni wielkopolskiej, niedaleko poznańskiego Starego Rynku. Wieczorem udaliśmy się na nocleg do Chudobczyc.

Sobota, 15 kwietnia

Rano nasi goście zostali zaproszeni na specjalne śniadanie przygotowane przez Basię Sadowską, które przygotowała dla nich w swoim domu. Była to świetna okazja, aby poznać się bliżej i porozmawiać o życiu w Kongo. Podczas śniadania goście mieli też okazję zobaczyć miejsce, w którym mieszkał śp. Tomasz Sadowski, a także poznać należące do niego unikatowe przedmioty, np. eksponaty przywiezione z Afryki, w tym laskę podarowaną Tomkowi przez Króla plemienia Pokomo po przyjęciu go do starszyzny plemienia.

Wkrótce nadszedł czas, aby wyruszyć do siedziby Barki Poznań, aby spotkać się krótko z paniami z Ukrainy, które przygotowywały potrawy na obchodzone w niedzielę w Barce Prawosławne Święta Wielkanocne.

Później grupa spotkała księdza Ireneusza z archidiecezji poznańskiej, który od wielu lat angażuje się we wspieranie Barki. W spotkaniu wzięło udział kilka pań z Ukrainy, które podzieliły się wyjątkowymi, bardzo osobistymi historiami o tym, jak trafiły do Barki Poznań, czym się teraz zajmują i jak bycie w społeczności Barki zmieniło ich życie.

Po obiedzie nasi delegaci udali się na spotkanie z Jerzym Mańkowskim, właścicielem pałacu w Brodnicy, w którym grupa zatrzymała się na kolację. Gospodarz oprowadził delegatów po swoim pałacu. Pan Mańkowski, który spędził ponad 22 lata, pracując w Afryce (w tym 7 lat w Kongo), był zachwycony możliwością rozmawiania po francusku, którym biegle włada (język urzędowy Konga) z gośćmi Barki. Później, podczas obiadu, kongijska grupa wysłuchała historii jego życia i krótkiej historii o jego przodkach mieszkających w pałacu. Późnym wieczorem grupa wróciła do Chudobczyc.

Niedziela, 16 kwietnia

Dzień zaczął się wcześnie, gdyż grupa wyruszyła z Chudobczyc do Poznania, aby wziąć udział w prawosławnych obchodach Wielkanocy w Centrum Barki na Zawadach. Obecny był również Prezydent Miasta Poznania, który został przedstawiony naszym gościom specjalnym z Konga. Po śniadaniu udaliśmy się na Stare Miasto w Poznaniu na krótkie zwiedzanie obejmujące: Stary Rynek, Ratusz, Farę i Katedrę. Po zwiedzaniu grupa wróciła do Chudobczyc na obiadokolację i nocleg.

Poniedziałek, 17 kwietnia

Poniedziałek był pracowitym dniem: zaprosiliśmy naszych gości na wyjątkowe spotkanie partnerskie w Szamotułach, na którym obecni byli przedstawiciele różnych lokalnych urzędów miejskich, w większości związanych z Barką poprzez działania specjalnych ośrodków integracyjnych czy pracy spółdzielni socjalnych. Dla delegatów tej wizyty studyjnej ważne było, aby zobaczyć, jak lokalne społeczności i urzędy współpracują ze sobą i wspierają, aby dać drugą szansę osobom, które często znajdują się na marginesie społeczeństwa, zwłaszcza osobom długotrwale bezrobotnym, osadzonym w więzieniach i osobom niepełnosprawnym.

Goście odwiedzili również jeden z ośrodków integracji społecznej dla osób niepełnosprawnych prowadzony przez siostry zakonne w Szamotułach i byli pod dużym wrażeniem różnorodności warsztatów i metod terapeutycznych dla tych osób, w tym felinoterapii. Podziwiali rękodzieło, które powstawało podczas warsztatów i które cieszy się ogromną popularnością.

Ostatnie spotkanie tego dnia odbyło się w Kwilczu, w Diakonijnej Spółce Zatrudnienia założonej przez Barkę i Centrum Integracji Społecznej Kwilcz. Spotkaliśmy się z Krysią, która oprowadziła naszych gości po fabryce, w której produkowane są części do Voltsvagen i rozmawialiśmy o modelu współpracy z lokalnymi władzami w Kwilczu. Później szybko pojechaliśmy, aby pokazać naszym delegatom kilka domów zbudowanych dla robotników na ziemi podarowanej przez burmistrza miasta.

Ostatnim przystankiem dla naszych delegatów był pierwszy Dom Barki we Władysławowie. Zostaliśmy zaproszeni na wczesną kolację z członkami społeczności i liderami.

Wtorek, 18 kwietnia

Ponieważ niektórzy z naszych gości z Kongo opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi w Kinszasie, zorganizowaliśmy krótką wizytę w szkole podstawowej w Poznaniu w klasie młodszych, 7-letnich dzieci, którym przedstawiliśmy naszych delegatów. Nasi goście opowiedzieli krótko o sobie i kraju z którego przylecieli. Na koniec wszyscy zaśpiewaliśmy popularną piosenkę ludową z Kongo i mieliśmy czas na zrobienie pamiątkowego zdjęcia grupowego. Jedna z delegatek, Petronelle, miała piękne przesłanie dla uczniów: „w marzeniach zawsze sięgaj wysoko, a zobaczysz, że się spełnią, pod warunkiem, że będziesz sie pilnie uczyć i pilnie pracować”.

Po spotkaniu w szkole wyruszyliśmy do Strzelc Opolskich, aby zobaczyć kilka tamtejszych domów i centrów  Barka. Spotkania te były wyjątkowe zarówno dla naszych gości, jak i dla ich mieszkańców. Kongijscy delegaci byli bardzo zainteresowani codziennym życiem każdej społeczności, jej zasadami, rezydentami i sposobem zarządzania każdym ośrodkiem. Usłyszeli bardzo osobiste historie liderów i kierowników ośrodków, którzy pokonali wiele życiowych trudności i uzależnień i całkowicie odmienili swoje życie. Nasi afrykańscy goście byli bardzo zainteresowani tym, jak budowane były centra, jakich materiałów użyto do ich budowy. Zadawane były również pytania o to, jak każda ze społeczności funkcjonuje i jak ich mieszkańcy zarabiają, aby ośrodki były samowystarczalne. Gości zainteresowały szczególnie ule. Wyroby pszczelarskie Barki cieszą się dużym zainteresowaniem w Strzelcach Opolskich i regionie.

Wieczorem udaliśmy się do hotelu na wczesny nocleg.

Środa, 19 kwietnia

Kolejny pracowity dzień dla naszych gości zaczął się wczesnym rankiem od wizyt w 2 różnych społecznościach Barki, z których jedna była szczególna – mieszkają tam głównie osoby w wieku emerytalnym, często schorowane, bez rodzin. Po bardzo gościnnym i ciepłym przyjęciu pojechaliśmy do specjalnego Ośrodka Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych, który współpracuje z wiceprezydentem miasta Strzelce Opolskie. Pokazano nam różne warsztaty i fizjoterapie dla osób niepełnosprawnych, a także zaproszono nas na kawę i ciasto, aby porozmawiać o tym jak wygląda opieka osób niepełnosprawnych w centrum dziennym, oraz z jakimi problemami borykają na co dzień.

Po bardzo ciepłym przyjęciu w obu miejscach, pojechaliśmy do specjalnego Ośrodka Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych, który ściśle współpracuje z Panią Marią Feliniak, Zastępcą Burmistrza miasta Strzelce Opolskie. Pokazano nam różne warsztaty i zabiegi fizjoterapeutyczne, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne oraz zaproszono nas na szybką kawę, aby porozmawiać o tym, jak opiekuje się osobami niepełnosprawnymi w Polsce i Kongo.

Piątek, 21 kwietnia

Rano nasi goście udali się do Środy Wielkopolskiej na spotkanie z lokalnymi spółkami reprezentującymi m.in. firmy zajmujące się gospodarką i sortowaniem odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta. Następnie zostali zaproszeni do zwiedzania centrum miasta i na obiad w lokalnej restauracji nad jeziorem.

Po obiedzie goście udali się do Poznania na ostatnie spotkanie, tym razem z Dyrektorem Redemptotris Missio, fundacji zajmującej się organizacją interwencji medycznych, dostawą sprzętu medycznego i opatrunków, tworzeniem infrastruktury medycznej oraz edukacją i promocją zdrowia w Afryce. Mieliśmy również okazję podsumować wizytę studyjną. Następnie delegaci mieli trochę czasu wolnego podczas ostatniego wieczoru w Poznaniu.

Sobota, 22 kwietnia

Po odebraniu grupy z hotelu udaliśmy się na Lotnisko Ławica, aby pożegnać naszych gości i życzyć im dobrego lotu do Holandii, gdzie przybywali na wizyte studyjną na zaproszenie Barki niderlandzkiej.

Podziel się na:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Email
Print