Wizyta Barki UK w Vancouver i obchody 10-lecia działalności Barki Canada: 15-25 marca 2023

Przedstawiciele Barki UK, Ewa Sadowska i Andrew Keogh, wzięli udział w obchodach 10-lecia Barki Canada, które odbyły się na obrzeżach Vancouver, w prowincji Kolumbia Brytyjska.

Uroczyste seminarium, w którym uczestniczyło ponad 50 przedstawicieli Polonii kanadyjskiej reprezentujących różne organizacje i instytucje, połączone było z wizytą studyjną, podczas której zapoznano się z projektami Barki Kanada i jej organizacji partnerskich.

Barka Canada została założona przez małżeństwo pracowników socjalnych, Marię i Włodka Placewiczów mieszkajacych od 30 lat w Kanadzie, którzy zainspirowali się integracją społeczną i zawodową grup wykluczonych prowadzoną od 1989 roku w Barce w Polsce.

Barka Kanada łączy liczne doświadczenia Polonii, pomagając różnego rodzaju grupom wsparcia i grupom samopomocowym dla osób uzależnionych, samotnych i z problemami psychicznymi. Barka Kanada prowadzi również programy staży edukacyjnych dla polskich liderów, którzy uczestniczą w wizytach studyjnych w Sieci Barka w Polsce.

Sztandarowym projektem Barki Kanada jest zagospodarowywanie ziemi ofiarowanej przez różne osoby, na której przedstawiciele Barki, przyjaciele i osoby, którym organizacja pomaga, uprawiają różnego rodzaju warzywa i zioła. Środki uzyskane dzięki tej działalności służą rozwojowi organizacji.

W zeszłym roku Barka Kanada zorganizowała koncert charytatywny dla Ukrainy – zebrane środki wsparły ukraińskie rodziny, które uciekając przed wojną, znalazły schronienie i szeroką pomoc w wielkopolskiej Barce.

Wizyta studyjna Ewy i Andrzeja obejmowała również wywiad z RED FM Vancouver, spotkania z przedstawicielami kanadyjskiego systemu więziennictwa, zakładem poprawczym dla trudnej młodzieży, polskim kościołem oraz wizytę w rezerwacie zamieszkałym przez pierwszych rdzennych mieszkańców tych terenów.

Z pomocą Kongresu Polonii Kanadyjskiej, z którym Barka Canada ściśle współpracuje, udało nam się nawiązać kontakt z przedstawicielami kanadyjskiego rządu federalnego. W Kanadzie – kraju wielu możliwości, ale też znacznych dysproporcji i podziałów społecznych, widać zapotrzebowanie na modele oparte na społeczności i przedsiębiorczości społecznej, które Barka rozwija w Polsce i Europie i którymi chętnie się dzielimy.

Barka Canada serdecznie dziękuje Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka za inspirującą wizytę – czekamy na kolejne owocne 10 i więcej lat wspólnych działań na rzecz budowania braterstwa, wspólnoty i ekonomii solidarności.

Podziel się na:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Email
Print