III Konferencja Organizacji Polonijnych w Londynie – 26 listopada 2022

Barka UK wzięła udział w III edycji Konferencji Organizacji Polonijnych zorganizowanej przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie oraz Social Seed Media C.I.C., (Wydawcę portalu Bo Warto). Projekt organizacji konferencji finansowany był ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocyPolonii i Polakom za Granicą oraz ze środków Ambasady RP w Londynie.

Konferencja miała na celu nawiązanie jak najszerszej współpracy przez organizacje, grupy społeczne i liderów lokalnych inicjatyw polonijnych powstałych na fali poakcesyjnej emigracji Polaków do Wielkiej Brytanii. Tematem konferencjiw tym roku była współpraca międzynarodowa organizacji polonijnych w UK – doświadczenia, szanse, trudności.

Konferencja rozpoczęła się powitaniem uczestników przez Konsula Generalnego. Pierwszą część eventu stanowiła dyskusja panelowa w której udział wzięli reprezentancji organizacji polonijnych z doświadczeniem w kontaktach zagranicznych oraz projektach międzynarodowych:

Anna Maria McKeever – Barka UK
Karol Świącki – Ukraine Relief
Paweł Jeleński – Norfolk Polonia CIC

Poruszono m.in sprawy pomocy ludności z Ukrainy, skuteczne zarządzanie projektem, omówiono też proces powstawania wartościowych projektów oraz wskazówki na pomyślość ich realizacji.

Po krótkiej przerwie delegaci zapoznali się z prezentacjami przygotowanymi przez panelistów. Prezentację Barki UK przedstawili Anna Maria McKeever i Jerzy Tymczak.

Po lunchu miała miejsce część wykładowa konferencji dotycząca pozyskiwania środków polonijnych dostępnych z aplikacji konsulatu oraz możliwości współpracy międzynarodowej przy pomocy europejskich programów międzynarodowych.

Popołudniowa część konferencji składala się z części warsztatowej – tworzenia projektów w grupach. Realizowano wylosowane zadania projektowe, które następnie zaprezentowano i omówiono. Celem warsztatów było przekazanie i przyjęcie wiedzy w formie sprzyjającej pozyskiwaniu nowych kontaktów z dużą dawką interakcji miedzy uczestnikami. Na zakończenie konferencji każdy z uczestników otrzymał certyfikat ukończenia warsztatu.

O godz. 16.30 odbyło się oficjalne podsumowanie konferencji, rozdanie certyfikatów, wypelnienie ankiety ewaluacyjnej oraz zrobienie wspólnego zdjęcia.

Podziel się na:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Email
Print